Kategorije

Reklamacije

Ukoliko ste dobili proizvod koji ne odgovara opisu na prodavnici ili ima greške i želite da reklamirate isti, neophodno je da popunite formu za prijavu reklamacije na prodavnici na kojoj ste napravili porudžbinu. Formi za prijavu reklamacija možete pristupiti preko linka “Prijavi reklamaciju” u futeru prodavnice ili preko linka koji ste dobili u email obaveštenju da je Vaša porudžbina prihvaćena. Potrebno je da u formu na stranici za prijavu reklamacija, unesete email sa kojim ste napravili porudžbinu, kao i identifikacioni broj porudžbine koji ste dobili u email obaveštenju da je Vaša porudžbina prihvaćena. Nakon toga će se izlistati svi proizvodi koje ste poručili. Proizvode za koje želite da prijavite reklamaciju neophodno je obeležiti klikom na kvadratić koji se nalazi sa leve strane proizvoda. Takodje neophodno je uneti i fotografiju problema i uneti komentar sa opisom problema za dati proizvod. Nakon što ste obeležili sve proizvode kojima niste zadovoljni, uneli fotografije proizvoda i opise problema, reklamaciju prijavljujete klikom na dugme “Prijavi reklamaciju”. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Korpa
Sign in

No account yet?

1 item Korpa
Prodavnica