Kategorije

OPŠTI USLOVI I ODREDBE KUPOVINE I UPOTREBE

1.UVOD

Ovim dokumentom (zajedno sa dokumentima koji su navedeni u ovom tekstu) se utvrđuju opšti uslovi i odredbe kojima se uređuje korišćenje ovog veb-sajta i kupovina proizvoda na veb-sajtu (dalje u tekstu „Odredbe”). Savetujemo vam da pažljivo pročitate Odredbe pre korišćenja ovog veb-sajta. Prilikom korišćenja ovog veb-sajta ili naručivanja na ovom veb-sajtu, obvezujete se da ćete se pridržavati ovih. Ako se ne slažete s Odredbama nemojte da koristite ovaj veb-sajt. Ove Odredbe se mogu menjati. Potrebno je da ih čitate periodično zato što će se primenjivati Odredbe koje važe u trenutku korišćenja veb-sajta ili zaključivanja relevantnog Ugovora (kako je definisano u nastavku).

2. INFORMACIJE O VAMA I VAŠE POSETE OVOM VEB-SAJTU

Kada koristite ovaj veb-sajt, saglasni ste s obradom podataka i informacija i izjavljujete da su svi podaci i informacije koje navedete istinite i tačne.

3.UPOTREBA NAŠEG VEB-SAJTA

Kada koristite ovaj veb-sajt i naručujete proizvode na ovom veb-sajtu, slažete se sa sledećim: i. Koristićete ovaj veb-sajt samo za upite i pravno valjane porudžbine. ii. Nećete kreirati lažne ili obmanjujuće porudžbine. Ako razumno procenimo da je izvršena porudžbina ove vrste, bićemo ovlašćeni da je otkažemo i obavestimo nadležne organe. iii. Navedena adresa e-pošte, poštanska adresa i/ili druge informacije za kontakt koje navodite su istinite i tačne. Takođe ste saglasni da možemo da koristimo te podatke da sa vama stupimo u kontakt po pitanju vaše porudžbine ako je to potrebno. Ako nam ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, ne možete kreirate porudžbinu. Kada kreirate porudžbinu na ovom veb-sajtu, izjavljujete da imate više od 18 godina i da ste pravno opunomoćeni za sklapanje obavezujućih ugovora.

4. DOSTUPNOST USLUGE

Usluga isporuke proizvoda koji se nude na ovom veb-sajtu je dostupna samo u Srbiji.

5. FORMALIZOVANJE UGOVORA

Informacije koje su navede u Odredbama i informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu ne predstavljaju ponudu već poziv na davanje ponude. Nijedan ugovor o kupoprodaji bilo kog proizvoda ne postoji između nas i vas dok izričito ne prihvatimo vašu porudžbinu. Da biste kreirali porudžbinu, željene proizvode je neophodno prvo dodati u korpu. Da biste dodali proizvod u korpu, potrebno je da na stranici željenog proizvoda, odaberete boju i veličinu proizvoda i kliknete na dugme “Dodaj u korpu”. Kada u korpu dodate sve željene proizvode, klikom na “Nastavi kupovinu” prelazite na završnu stranicu za kreiranje porudžbine. Na završnoj stranici, nalazi se forma koju morate popuniti Vašim podacima. Ukoliko ste ispravno popunili sva tražena polja, klikom na “Završi kupovinu” Vaša porudžbina je kreirana. Nakon kreiranja porudžbine naš tim će Vas pozvati u najkraćem roku u svojstvu validacije podataka Iz Vaše porudžbine. Ukoliko su podaci validni Vaša porudžbina je prihvaćena („Potvrda porudžbine“). Ove Odredbe predstavljaju naš međusobni sporazum u pisanom obliku. Uz Potvrdu porudžbine ćemo priložiti i elektronski račun s informacijama o vašoj porudžbini („elektronski račun“). Ugovor o kupovini proizvoda će biti kreiran tek kada vam pošaljemo Potvrdu porudžbine. Ugovor o kupovini proizvoda pored vaše porudžbine i Potvrde porudžbine sadrži i ove Odredbe. Ugovor se odnosi isključivo na proizvode čije smo slanje potvrdili u Potvrdi isporuke. Nismo u obavezi da isporučimo nijedan drugi proizvod koji je mogao da bude deo vaše porudžbine dok slanje takvog proizvoda ne potvrdimo u posebnoj Potvrdi porudžbine. Potvrda porudžbine se šalje na vašu e-adresu. Ove Odredbe su vam dostupne na veb- sajtu.

6. TEHNIČKA SREDSTVA ZA ISPRAVLJANJE GREŠAKA

U slučaju da kao korisnik ovog veb-sajta primetite grešku prilikom unosa svojih podataka o ličnosti nakon kreiranja porudžbine, možete da je ispravite tako što ćete se obratiti našem korisničkom servisu na eadresu podrska@brendly.rs, kao i ostvarivanjem prava na ispravku koje je predviđeno našim Smernicama za privatnost i kolačiće. Tokom postupka kupovine, veb-sajt u različitim odeljcima prikazuje polja za potvrdu koja ne dozvoljavaju dalju obradu porudžbine ukoliko podaci u određenom odeljku nisu pravilno navedeni. Takođe, veb-sajt navodi detaljne podatke o svim proizvodima koje ste dodali u korpu tokom kupovine kako biste pre plaćanjamogli da menjate informacije o svojoj porudžbini. Ukoliko ste primetili grešku u svojoj porudžbini nakon završenog postupka plaćanja, bez odlaganja se obratite našem korisničkom servisu na prethodno navedenu adresu e-pošte kako bismo ispravili grešku.

7. RASPOLOŽIVOST PROIZVODA

Sve porudžbine proizvoda su podložne raspoloživosti. U tom smislu, ako postoje poteškoće u vezi s nabavkom proizvoda ili ako na zalihama nema više artikala,zadržavamo pravo da vam pružimo informacije o zamenskim proizvodima jednakog ili boljeg kvaliteta i vrednosti proizvoda koje naručujete. Ako ne želite da naručite zamenske proizvode, nadoknadićemo vam iznos koji ste eventualno platili.

8.ODBIJANJE OBRADE PORUDŽBINE

Zadržavamo pravo na uklanjanje proizvoda s ovog veb-sajta u svakom trenutku, kao i na uklanjanje ili izmenu svih materijala ili sadržaja sa veb-sajta. Iako ćemo uvek učinitisve što je u našoj moći da obradimo sve porudžbine, može doći do vanrednih okolnosti koje nas prisiljavaju na odbijanje obrade porudžbine nakon slanja Potvrde porudžbine. Zadržavamo pravo da to učinimo u svakom trenutku. Ne snosimo odgovornost prema vama ili nekoj trećoj strani za uklanjanje proizvoda s ovog veb-sajta ili za uklanjanje ili izmenu materijala ili sadržaja s veb-sajta, ili za nemogućnost obrade porudžbine nakon što smo poslali Potvrdu porudžbine.

9. ISPORUKA

Podložno Klauzuli 8 iznad u vezi s raspoloživošću proizvoda i osim u slučaju vanrednih okolnosti, nastojaćemo da pošaljemo porudžbinu koja sadrži proizvod(e) koji su navedeni u svakoj Potvrdi isporuke pre datuma koji je naveden na veb-sajtu, ili u svakom slučaju, u roku od najviše 30 dana od datuma Potvrde porudžbine. Međutim, može doći do kašnjenja iz razloga kao što su javljanje nepredviđenih okolnosti ili područje isporuke. Ako iz bilo kog razloga ne možemo da ispoštujemo datum isporuke, obavestićemo vas o toj situaciji i pružićemo vam mogućnost nastavka kupovine, postavljanja novog datuma isporuke ili otkazivanja porudžbine s povraćajem eventualno kompletnog plaćenog iznosa. U svakom slučaju imajte na umu da dostavu na kućnu adresu ne vršimo subotom, nedeljom ili praznicima. U svrhu ovih Odredaba, „isporuka” se smatra obavljenom ili porudžbina „isporučenom” čim vi ili treća strana koju ste naveli fizički preuzme robu a što će biti potvrđeno potpisom računa porudžbine na adresi za isporuku koju ste naveli.

10. NEMOGUĆNOST ISPORUKE

Ako je nemoguće isporučiti porudžbinu, pokušaćemo da pronađemo bezbedno mesto na kom možemo da je ostavimo. Ako ne pronađemo bezbedno mesto, porudžbina će biti vraćena u naše skladište. Ostavićemo vam i poruku s podacima o tome gde se vaša porudžbina nalazi i šta je potrebno da učinite da bismo vam je ponovo dostavili. Ako niste u mogućnosti da budete na mestu dostave u dogovoreno vreme, molimo vas da nam se obratite kako bismo organizovali dostavu nekog drugog dana. Ako nakon 30 dana od datuma kada je vaša porudžbina bila raspoloživa za isporuku porudžbina nije isporučena iz razloga koji nemaju veze s nama, pretpostavićemo da želite da otkažete Ugovor i Ugovor će biti poništen. Usled poništavanja Ugovora, refundiraćemo sve uplate koje smo eventualno primili od vas, uključujući troškove isporuke bez preteranog odlaganja, a u svakom slučaju u roku od 14 dana od datuma poništavanja Ugovora.

11. PRENOS RIZIKA I VLASNIŠTVA PROIZVODA

Odgovorni ste za proizvode od trenutka isporuke kako je navedeno u Klauzuli 10 iznad. Preuzimate vlasništvo nad proizvodima kada primimo kompletan iznos uplate, uključujući troškove isporuke, ili u trenutku isporuke (kako je definisano u Klauzuli 10 iznad) ako se isporuka izvršava kasnije. Kada koristite svoje pravo na odustajanje od kupovine na osnovu Člana 14, vi snosite odgovornost za proizvode do trenutka kada proizvodi budu isporučeni A) nama u slučaju kada vi organizujete usluge kurira ili B) kuriru u slučaju kada mi organizujemo usluge kurira.

12. CENA I PLAĆANJE

Cena proizvoda će biti cena koja je navedena na našem veb-sajtu, osim u slučaju očigledne greške. Iako na svaki način nastojimo da osiguramo tačnost cena koje su prikazane na veb-sajtu, može doći do greške. Ako primetimo grešku u ceni bilo kog proizvoda kojiste naručili, o tome ćemo vas obavestitišto je moguće ranije, objasnićemo vam grešku, navešćemo vam pravu cenu i pružićemo vam opciju da potvrdite ili otkažete porudžbinu. Ako ne uspemo da stupimo u kontakt s vama, smatraćemo da je porudžbina otkazana i vratićemo vam eventualno plaćeni iznos u potpunosti. Treba da nas obavestite ako primetite pogrešne niže cene (čak i nakon što smo vam pošaljemo Potvrdu isporuke) ako je greška u ceni očigledna i nesumnjiva i ako se razumno može prepoznati kao pogrešna cena. Cene se mogu promeniti u svakom trenutku. Međutim, osim kako je navedeno iznad, promene neće uticati na porudžbine za koje smo poslali Potvrdu porudžbine. Kada izaberete sve proizvode koje želite da kupite, proizvodi će biti dodati u vašu korpu. Sledeći korak će biti obrada porudžbine i plaćanje. U tu svrhu morate da sledite korake postupka kupovine tako da navedete ili potvrdite informacije koje će biti zatražene od vas u svakom koraku. Pored toga, tokom postupka kupovine, pre plaćanja, možete da izmenite informacije o porudžbini. U dokumentu Poručivanje i dostava je naveden detaljan opis postupka kupovine.

13. PRAVILA ZAMENE/POVRAĆAJA

14.1 Zakonsko pravo na odustajanje od kupovine Pravo na odustajanje od kupovine Ako sklapate ugovor kao potrošač, imate pravo da raskinute Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok za odustajanje će isteći nakon 14 dana od dana kada vi ili treća strana koja nije kurir i koju ste vi naveli fizički primi robu ili, u slučaju kada se više proizvoda iz jedne porudžbine isporučuju zasebno, nakon 14 dana od dana kada vi ili treća strana koja nije kurir i koju ste vi naveli fizički primi poslednji naručeni proizvod. Da biste ostvarili svoje pravo na odustajanje od kupovine, potrebno je da svoju neopozivu izjavu o odluci o raskidu ugovora na e-adresu podrska@brendly.rs . Možete da koristite obrazac izjave o odustanku od ugovora na daljinu koji je naveden u futeru veb-sajta i koji ste dobili na email pri Potvrdi porudžbine, ali niste obavezni da ga koristite. Kako bi se zadovoljio rok za odustajanje, dovoljno je da pošaljete prepisku u vezi s vašim ostvarivanjem prava na odustajanje pre nego što istekne rok za odustajanje. Efekti odustajanja Ako odlučite da raskinete Ugovor, refundiraćemo sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove isporuke (osim dodatnih troškova do kojih je došlo zbog vašeg izbora načina isporuke koji nije standardni način koji nudimo) bez preteranog odlaganja, a u svakom slučaju u roku od 14 dana od datuma poništavanja Ugovora. Povraćaj ćemo ostvariti istim načinom plaćanja koji ste vi upotrebili u početnoj transakciji. U svakom slučaju, nećete imati troškove prilikom takvog povraćaja. Bez obzira na navedeno, možemo da zaustavimo povraćaj novca dok ne primimo robe ili dokaz o tome da nam je roba poslata, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije. Proizvode ćete poslati, isporučiti ili predati na adresu po dogovoru, bez neosnovanog odlaganje i u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od dana kada ste nas obavestili o odustajanju od Ugovora s nama. Rok je ispoštovan ako nam pošaljete robu pre nego što istekne rok od 14 dana. Vi sami snosite direktne troškove povraćaja robe. 14.2Ugovorno pravo na odustajanje od kupovine Pored zakonskog prava kupaca na odustajanje od kupovine koje je navedeno u Klauzuli 14.1 iznad, imate pravo na povraćaj proizvoda u roku od 30 dana od dostave (osim proizvoda koji su navedeni u Klauzuli 14.3 u nastavku na koje se ne primenjuje pravo odustajanja). U slučaju da vratite robu u ugovornom periodu prava na odustajanje nakon isteka zakonskog perioda, biće vamvraćen samo iznos kojiste platiliza navedene proizvode. Troškovi dostave vamneće biti nadoknađeni. Svoje ugovorno pravo na odustajanje od kupovine možete ostvariti u skladu s odredbom Klauzule 14.1 iznad. Međutim, ako nas obavestite o svojoj nameri odustajanja od Ugovora nakon zakonskog roka za odustajanje, u svakom slučaju će biti potrebno da predate robu u roku od 30 dana od Potvrde isporuke. 14.4 Opšte odredbe Nemate pravo da raskinete Ugovor kada se radi o isporuci nekog od sledećih Proizvoda: i. Prilagođeni artikli ii. Muzički CD/DVD diskovi bez originalnog omota. iii. Zatvoreni proizvodi koji nisu prikladni za povraćaj iz higijenskih razloga i kada su otvoreni nakon isporuke. Vaše pravo na raskid Ugovora važi isključivo za proizvode kojise vraćaju u istom stanju u kom su primljeni. Povraćajsredstava ne vršimo u slučaju kada je proizvod korišćen nakon otvaranja, u slučaju kada proizvodi nisu u stanju u kojem su isporučeni ili u slučaju kada su oštećeni. Zato je potrebo da pazite na proizvod(e) dok su u vašem vlasništvu. Proizvode vratite u njihovom originalnom pakovanju sa svim eventualno priloženim uputstvima i drugim dokumentima. Kada vraćate proizvod(e) preko Kurira čije usluge mi organizujemo, potrebno je da nam se obratite putem obrasca na veb-sajtu ili na e-adresu podrska@brendly.rs kako bismo dogovorili preuzimanje proizvoda s vaše kućne adrese. Potrebno je da pošaljete proizvod u njegovom originalnom pakovanju. Kao što je navedeno u Članu 13 iznad, imajte na umu da, nakon isporuke porudžbine, ako iskoristite svoje zakonsko ili ugovorno pravo odustajanja od kupovine i vi organizujete prevoz vraćenih proizvoda, a mi nismo ponudili tu uslugu, ne možemo da preuzmemo rizik povezan s vraćenim paketom kada su u pitanju uzroci koji se ne mogu pripisati nama. U svakom slučaju, ništa u ovoj klauzuli ne utiče na vaša zakonska prava. Pored toga, ne zaboravite da ste odgovorni za sadržaj vraćenog paketa. U slučaju greške u sadržaju vraćenog paketa koja se ne može pripisati nama, imamo pravo da od vas naplatimo odgovarajuće troškove ukoliko uspemo da vam vratimo paket. Nakon pregleda proizvoda ćemo vas obavestiti da li imate pravo na povraćaj plaćenih iznosa. Troškovi isporuke će biti refundirani kada se pravo na otkazivanje iskoristi u zakonskom roku i kada se svi relevantni proizvodi vrate. Povraćaj će biti isplaćen što je moguće ranije, a u svakom slučaju u roku od 14 dana od datuma kada ste nas obavestili o svojoj nameri otkazivanja kupovine Bez obzira na navedeno, možemo da zaustavimo povraćaj novca dok ne primimo robe ili dokaz o tome da nam je roba poslata, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije. Povraćaj novca će se uvek izvršiti istim načinom plaćanja koji ste koristili prilikom kupovine. Ako imate pitanja, obratite nam se obratite na podrska@brendly.rs. 14.5 Povraćaji oštećenih proizvoda Ukoliko smatrate da isporučeni proizvod ne odgovora proizvodu koji je naveden u Ugovoru, morate odmah da nam se obratite putem našeg emaila pordrska@brendly.rs za kontakt i da navede detalje o proizvodu išteti. Proizvod morate predati kuriru kog ćemo poslati na vašu kućnu adresu. Pažljivo ćemo pregledati vraćeni proizvod i obavestićemo vas o tome šta smo otkrili elektronskom poštom u razumnom roku. U slučaju da utvrdimo da je do neispravnosti proizvoda došlo u roku od prvih šest meseci od dana kada vam je proizvod isporučen, imaćete pravo da odlučite da li želite da zamenite proizvod ili refundiranje novca. S druge strane, ako do neispravnosti proizvoda dođe nakon šest meseci od dana kada vam je proizvod isporučen, moći ćemo da odlučimo da lise proizvod može zameniti ili imate pravo na refundiranje (u skladu sa situacijom). Povraćaj ili zamena proizvoda će se obaviti što je ranije moguće, a u svakom slučaju u roku od 14 dana od datuma kada smo vam poslali email u kojoj potvrđujemo da će se povraćaj ili zamena obaviti. Ako su nedostatak ili oštećenje potvrđeni na vraćenim proizvodima, obavićemo potpuni povraćaj, uključujući troškove koje ste imali tokom isporuke i povraćaja. Povraćaj novca će se uvek izvršiti istim načinom plaćanja koji ste koristili prilikom kupovine. Sva prava priznata važećim zakonima su u svakom slučaju garantovana.

14. ODGOVORNOSTI I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI, ZAKONSKA PRAVA POTROŠAČA

Osim ako nije drugačije izričito navedeno u ovim Odredbama, naša odgovornost u vezi s bilo kojim dobijenim proizvodom na ovom veb-sajtu će biti ograničena isključivo na cenu kupovine navedenog proizvoda. Bez obzira na gorenavedeno, naša odgovornost neće biti izostavljena ili ograničena u sledećim slučajevima: i. u slučaju smrti ili lične štete do koje je došlo našim nemarom; ii. u slučaju obmane ili prevare; ili iii. u slučaju u kom bi bilo nezakonito ili nedopušteno isključiti, ograničiti ili pokušati isključiti ili ograničiti našu odgovornost. Bez obzira na gornji stav i u zakonski dozvoljenoj meri i osim ako nije drugačije navedemo u Odredbama, nećemo prihvatiti nikakvu odgovornost za sledeće gubitke, bez obzira na njihovo poreklo: i. gubitak prihoda ili prodaje; ii. operativni gubitak; iii. gubitak profita ili ugovora; iv. gubitak predviđenih ušteda; v. gubitak podataka; i vi. gubitak vremena za poslovanje ili upravljanje. Zbog otvorene prirode ovog veb-sajta i mogućnosti grešaka u čuvanju i prenosu digitalnih podataka, ne garantujemo tačnost i bezbednost podataka koji su preneti ili dobijeni putem veb-sajta, osim ako nije drugačije izričito navedeno na ovom veb-sajtu. Svi opisi proizvoda, podaci i materijali koji su prikazani na ovom veb-sajtu se pružaju u „viđenom stanju”, bez izričitih ili impliciranih garancija na iste, osim onih koji su zakonski uspostavljeni. U tom smislu, ako sklapate ugovor kao potrošač ili korisnik, u obavezi smo da isporučimo proizvode koji su u skladu s Ugovorom i odgovorni smo prema vama za bilo koji nedostatak usklađenosti koji postoji u trenutku isporuke. Smatra se da je proizvod u skladu sa Ugovorom ako ispunjava sledeće uslove: (i) odgovara opisu koji smo naveli i poseduje kvalitete koje smo naveli na ovom veb-sajtu; (ii) prikladan je za svrhe u koje se proizvodi takve vrste standardno koriste; (iii) poseduje kvalitete i efikasnost koja je standardne za proizvode iste vrste i koji se razumno mogu očekivati. U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, isključujemo sve garancije, osim onih garancija koje zakonski ne možemo da isključimo.

15. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Prihvatate i saglasni ste s time da sva autorska prava, registrovani zaštitni znakovi i druga prava intelektualnog vlasništva na svim materijalima ili sadržaju na ovom veb-sajtu pripadaju nama u svakom trenutku ili onima koji nam izdaju dozvolu za njihovu upotrebu. Navedene materijale možete da koristite samo u meri koju mi ili davaoci dozvole za korišćenje izričito navedemo. To vas ne sprečava da koristite ovaj veb-sajt u meri koja je potrebna za kopiranje podataka u vašoj porudžbini ili informacija za kontakt.

16. VIRUSI, PIRATSTVO I DRUGI RAČUNARSKI NAPADI

Ovaj veb-sajt ne smete da koristite na neprikladan način namernim unošenjem virusa, Trojanaca, računarskih crva, logičkih bombi ili bilo kog drugog softvera ili tehnološki štetnog materijala. Ne smete da pokušavate da neovlašćeno pristupate ovom veb-sajtu, serveru na kom se stranica nalazi ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani s našim veb-sajtom. Preuzimate odgovornost da nećete napadati ovaj veb-sajt putem napada radi onemogućavanja usluga ili putem napada radi distribuiranog onemogućavanja usluga. Nepoštovanje ove Klauzule se smatra kršenjem koje je definisano važećim propisima. Prijavićemo svako nepoštovanje ovog propisa odgovarajućim organima vlasti i s njima ćemo sarađivati u utvrđivanju identiteta napadača. Takođe, u slučaju nepoštovanja ove Klauzule, odmah ćemo ukinuti odobrenje za korišćenje ovog veb-sajta. Nećemo snositi odgovornost ni za kakvu štetu koja proizlazi iz napada radi poništavanja usluge, virusa ili drugog softvera ili tehnološki štetnog materijala koji može uticati na vaš računar, IT opremu, podatke ili materijale usled korišćenja ovog veb-sajta ili preuzimanja sadržaja sa ovog veb-sajta ili onih na koje vas ovaj veb-sajt preusmeri.

17. VEZE SA NAŠEG VEB-SAJTA

Ako naš veb-sajt sadrži veze ka drugim veb-sajtovima i materijalima trećih strana, navedene veze se pružaju samo u informativne svrhe i nemamo nikakvu kontrolu nad sadržajem tih veb-sajtova ili materijala. U skladu s tim, ne prihvatamo odgovornost za štetu koja proizlazi iz njihove upotrebe.

18. PISANA KOMUNIKACIJA

Važeći propisi zahtevaju da neki podaci i obaveštenja koja vam šaljemo budu u pisanom obliku. Korišćenjem ovog veb-sajta prihvatate da se većina komunikacije između nas odvija elektronskim putem. Obratićemo vam se e-poštom ili ćemo vam pružiti informacije objavljivanjem obaveštenja na ovom vebsajtu. U ugovorne svrhe slažete se s upotrebom elektronskih načina komunikacije i prihvatate da su svi ugovori, obaveštenja, informacije i druga komunikacija koju vam šaljemo elektronskim putem u skladu s pravnim zahtevima njihovog pružanja na pisani način. Ta odredba ne utiče na vaša zakonska prava.

19. OBAVEŠTENJA

U skladu s odredbama navedenim u Klauzuli 19 iznad i osim ako nije drugačije određeno, možemo vam slati obaveštenja e- poštom ili na poštansku adresu koju ste nam naveli prilikom kreiranja porudžbine. Podrazumeva se da će obaveštenja biti primljena i obrađena čim se objave na našem veb-sajtu, 24 sata nakon što su poslate e-poštom ili tri dana nakon datuma slanja na pismu. Kao dokaz da je obaveštenje poslato će biti dovoljno dokazati, u slučaju pisma, da je ispravno adresirano, da je plaćena odgovarajuća poštarina i da je na vreme isporučeno u poštu ili sanduče. U slučaju e-pošte, biće dovoljno dokazati da je obaveštenje poslato na adresu e-pošte koju je naveo primalac.

20. PRENOS PRAVA I OBAVEZA

Ugovor je obavezujući za obe Strane, kao i za odgovarajuće pravne naslednike, opunomoćenike i naslednike. Ne možete da prenosite, ustupate, dajete ili na bilo koji drugi način prenosite Ugovor ili bilo koja prava ili obaveze koje proizlaze iz Ugovora bez našeg prethodnog potpisanog pristanka. Možemo da prenosimo, ustupamo, dajemo, podugovaramo ili na neki drugi način prenosimo Ugovor ili neka od prava ili obaveza koji proizlaze iz Ugovora u svakom trenutku tokom trajanja Ugovora. Radi izbegavanja sumnje, navedeni prenosi, ustupanja, davanja ili drugi prenosi neće uticati na prava koja, kako je primenjivo, po zakonu imate kao potrošač, niti na bilo koji način otkazati, smanjiti ili ograničiti izričite i podrazumevane garancije koje vam mogu biti pružene.

21. DOGAĐAJI IZVAN NAŠE KONTROLE

Ne snosimo odgovornost niza jedno neispunjavanje ili odlaganje ispunjavanja bilo kojih obaveza koje smo prihvatili prema Ugovoru ako su uzrokovane događajima kojisu izvan naše razumne kontrole („Viša sila”). Viša sila obuhvata svaki čin, događaj, neuspešno izvršavanje, propustili nesreću koja je izvan naše razumne kontrole, uključujući, između ostalog,sledeće: I. štrajk, zatvaranje ili druge oblike protesta. ii. Građanske nemire, pobune, invazije, terorističke napade ili terorističke pretnje, rat (objavljen ili neobjavljen) ili pretnja rata ili priprema za rat. iii. Požare, eksplozije, oluje, poplave, potrese, kolapse, epidemije ili druge prirodne katastrofe. iv. Nemogućnost korišćenja železničkog, brodskog, vazdušnog ili motornog saobraćaja ili drugih transportnih sredstava, javnih ili privatnih. v. Nemogućnost korišćenja javnih ili privatnih telekomunikacionih sistema. vi. Uredbe, dekrete, zakoni, propise ili ograničenja bilo koje vlade ili organa vlasti. vii. Štrajk, kvar ili nesreću u morskom ili rečnom saobraćaju, poštanskom saobraćaju ili drugoj vrsti saobraćaja. Podrazumeva se da se naše obaveze koje proizlaze iz Ugovora zaustavljaju tokom perioda u kom je Viša sila na snazi i biće nam omogućeno produženje roka u kom možemo da ispunimo te obaveze u periodu koji je jednak periodu trajanja Više sile. Obezbedićemo sve razumne resurse kako bi se situacija Više sile završila ili kako bismo pronašli rešenje koje nam omogućava ispunjavanje naših obaveza prema Ugovoru uprkos situaciji Više sile.

22. PRAVA NA ODRICANJE

Nedostatak zahteva sa naše strane u pogledu vaše stroge usklađenosti s bilo kojom od obaveza s vaše strane koje se podrazumevaju u okviru ovog Ugovora ili ovih Odredaba ili nedostatak sprovođenja naših prava ili pokretanja pravnih postupaka s naše strane prema ovom Ugovoru ili Odredbama ne znači odricanje ili ograničenje navedenih prava ili radnji niti vas oslobađa ispunjavanja navedenih obaveza. Odricanje određenog prava ili pravnog postupka s naše strane ne znači odricanje od drugih prava ili pravnih postupaka koji proizlaze iz Ugovora ili Odredaba. Odricanje od bilo koje od ovih Odredaba ili prava ili pravnih postupaka koji proizlaze iz Ugovora s naše strane ne stupa na snagu osim ako izričito nije određeno da se radi o odricanju od prava i da je formalizovano i da ste obavešteni u skladu s odredbama u odeljku Obaveštenja iznad.

23. DELIMIČNO PONIŠTAVANJE

Ako se bilo koja od ovih Odredaba ili odredaba Ugovora proglasi ništavnom i nevažećom punovažnom odlukom odgovarajućeg organa vlasti, ostali uslovi i odredbe ostaju na snazi bez ikakvog uticaja navedene izjave o poništavanju.

24. KOMPLETAN UGOVOR

Ove Odredbe i svaki dokument na koji se poziva u Kompletnom ugovoru između Strana u vezi sa svrhom istog i menjaju prethodni dogovor, sporazum ili obećanje između dve Strane u usmenom ili u pisanom obliku. Strane potvrđuju da su sporazumno sklopile Ugovor nezavisno od bilo koje izjave ili obećanja druge Strane ili koja su se mogli izvesti iz bilo koje izjave ili dokumenta u pregovorima dve Strane pre navedenog Ugovora, osim onih koji su izričito navedeni u ovim Odredbama. Nijedna Strana neće pokrenuti nikakav pravni postupak povezan s neistinitom izjavom druge Strana, u usmenom ili u pisanom obliku, pre datuma Ugovora (osim ako navedena neistinita izjava nije izrečena iz razloga prevare). Jedini pravni postupak koji druga Strana može pokrenuti je zbog kršenja ugovora u skladu s propisima ovih Odredaba.

25. NAŠE PRAVO NA IZMENU OVIH ODREDABA

Imamo pravo da u svakom trenutku pregledamo i izmenimo ove Odredbe. Podležete pravilima i Odredbama koje su na snazi u trenutku u kom koristite ovaj veb-sajt ili kreirate porudžbinu, osim ako prema zakonu ili odluci organa vlasti moramo retroaktivno da izvršimo promene u navedenim pravilima, Odredbama ili Pravilima zaštite privatnosti. U tom slučaju moguće promene će takođe uticati na porudžbine koje ste prethodno izvršili.

26. VAŽEĆE ZAKONODAVSTVO I SUDSKA NADLEŽNOST

Korišćenje našeg veb-sajta i ugovori za kupovinu proizvoda se uređuju zakonima Republike Srbije. Svi sporovi koji nastanu usled ili su povezani sa korišćenjem veb-sajta ili s navedenim ugovorima su u neisključivoj nadležnosti sudova u Srbiji. Ako ugovor sklapate kao potrošač, ništa iz ove klauzule neće uticati na prava koja imate u skladu sa važećim propisima u ovom području.

27. KOMENTARI I PREDLOZI

Vaši komentari i predlozi su uvek dobrodošli. Pošaljite nam komentare i predlog putem naše e-pošte na info@partizanshop.com

Korpa
Sign in

No account yet?

0 items Korpa
Prodavnica